I Internetowy Festival Pastorałek i Piosenki Świątecznych przy akompaniamencie organów Hammonda "Schola Hammond Festival" ma formułę konkursu i mogą w nim wziąć udział schole, małe chóry i grupy wokalne.

Celem Festivalu jest:
1. Wyłonienie utalentowanych wykonawców z regionu świętokrzyskiego i zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki.
2. Popularyzowanie pastorałek i piosenek świątecznych.
3. Popularyzacja instrumentu jakim są organy Hammonda.

Aby wziąć udział w wydarzeniu wystarczy:
* zgłosić się w dniach 9 listopada do 20 grudnia 2021r. poprzez tę stronę internetową (www.scholahammondfestival.liveu.pl) i umówić na dokonanie nagrania piosenki w Muzeum Hammonda;
* od 15 listopada do 20 grudnia 2021 r. dokonać rezerwacja terminów nagrań poprzez kontakt telefoniczny (41) 367 62 95 lub drogą mailową kontakt@muzeumhammonda.pl ;
* od 15 listopada do 20 grudnia 2021 r. wykonanie nagrań audio-wideo wybranej przez siebie pastorałki i / lub piosenki świątecznej; utwory mają być zaśpiewane przy akompaniamencie organów Hammonda i nagrane w siedzibie Muzeum Hammonda przy ul. Zamkowej 5 w Kielcach; nagrań audio-video dokona Organizator;

Festiwal odbędzie się w dniach 6-9 stycznia 2022r. – on-line na profilu Fb Muzeum Hammonda w Kielcach.